ว่าด้วย การคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรณีถูกกล่าวหา หรือถูกดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครองของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๖๒

Download

Read more