โครงการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุน

พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม เดอะลีฟ ออน เดอร์แซนด์ เขาหลักจ.พังงา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวพบปะผู้เข้าร่วมโครงการ กล่าวรายงานโดย ดร.เอนก สุดจำนงค์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ 7-8 กรกฎาคม 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2559 ขึ้น ณ โรงเเรม พีช ลากูน่า รีสอร์ท จ.กระบี่ ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 โดยมี ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด รองธิการบดี เป็นประธานในพิธี

Read more