โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2559 ขึ้น ณ โรงเเรม พีช ลากูน่า รีสอร์ท จ.กระบี่ ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 โดยมี ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด รองธิการบดี เป็นประธานในพิธี

Read more

ยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรม ระบบความรับผิดทางแพ่ง กรมบัญชีกลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความยินดียิ่งในการต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรม ระบบความรับผิดทางแพ่ง กรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2559  ณ ห้องบานบุรี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

Read more