เผยแพร่บทความตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

ขออนุญาตหรือหรือเปล่า บทความ 9-2561 จัดใหม่ แต่แพงกว่า บทความ 10-2561 ต้องมาแบบโปรงใส่ บทความ 6-2561 ไปพิสูจน์กันเอง บทความ 7-2561 ไม่อนุญาต แต่ก็เปิดเผยได้ บทความ 8-2561

Read more

ข้อปัญหาของการจัดการศึกษาในระบบไทย

ข้อปัญหาของการจัดการศึกษาในระบบไทย TAGS : ปัญหารการศึกษา การศึกษาไทย ปัญหาครู คุณภาพการศึกษา ข้อปัญหาของการจัดการศึกษาในระบบไทย อย่างที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบัน การศึกษาไทยนั้นตกต่ำลงอย่างมาก และยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ในเร็ววันนี้ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นแทบจะกลายเป็นปัญหาคาราคาซัง ซึ่งปัญหาเหล่านี้คือปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเหล่าเด็กไทยที่เข้าเรียนในระบบการศึกษาไทย และปัญหาเหล่านี้ แทบจะเห็นกันอย่างชินชา เช่นปัญหาเหล่านี้ 1. คุณภาพการศึกษาพื้นฐานตกต่ำ ในการจัดการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Ordinary

Read more