โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ 7-8 กรกฎาคม 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2559 ขึ้น ณ โรงเเรม พีช ลากูน่า รีสอร์ท จ.กระบี่ ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 โดยมี ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด รองธิการบดี เป็นประธานในพิธี

Read more