กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 26 สิงหาคม 2563

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. ณ. บริเวณด้านข้างอาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในโครงการผืนป่าพระบารมี ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้มอบต้นจิก และต้นมะฮอกกานี ให้กับตัวแทนจากหน่วยงานภายนอก บุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมปลูกป่า เวลา

Read more

การดำเนินการหารือข้อกฎหมายของสถาบันอุดมศึกษาไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Download

Read more

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดจำนวนหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่กรรมการ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด ถือหุ้นได้ตามมาตรา 126 (3) พ.ศ. 2563

Download

Read more

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดจำนวนหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่กรรมการ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด ถือหุ้นได้ตามมาตรา 126 (2) พ.ศ. 2563

Download

Read more

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา 126 พ.ศ. 2563

Download

Read more