โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ 7-8 กรกฎาคม 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2559 ขึ้น ณ โรงเเรม พีช ลากูน่า รีสอร์ท จ.กระบี่ ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 โดยมี ผศ.ดร.สุนทร พูนเอียด รองธิการบดี เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดย ดร.เอนก สุดจำนงค์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ กล่าวรายงาน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน และ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ให้เกียรติเป็นวิทยากร มีอาจารย์ใหม่เข้าร่วมจำนวน 53 ท่าน

ดาวน์โหลดเอกสาร