กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 26 สิงหาคม 2563

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. ณ. บริเวณด้านข้างอาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในโครงการผืนป่าพระบารมี ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้มอบต้นจิก และต้นมะฮอกกานี ให้กับตัวแทนจากหน่วยงานภายนอก บุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมปลูกป่า
เวลา 11.00 น. ณ. สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บุคลากรและนักศึกษา ได้ร่วมกันต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัฒกรรม พร้อมคณะผู้ติดตาม ซึ่งได้เข้าเยียมชมการดำเนินงานวิศวะกรสังคม ซึ่งงานวินัยและนิติการ นำโดยหัวหน้างานวินัยและนิติการพร้อมบุุคลากรในสังกัดได้เข้าร่วมให้การต้อนรับ
เวลา 13.00 น. ณ. หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โครงการวิศกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน สู่ความจงรักภักดีเหนือเกล้า โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์”
#วิศวกรสังคมคนของพระราชาข้าของแผ่นดิน
#ร่วมคิดร่วมทำร่วมแบ่งปันร่วมภาคภูมิใจ