มหาวิทยาลัยราชภัฏปิดทำการชั่วคราว

มหาวิทยาลัยราชภัฏปิดทำการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้

เครดิตรูป: งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี