มหาวิทยาลัยราชภัฏปิดทำการชั่วคราว (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 13​ -​ 30 เมษายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประกาศปิดที่ทำการชั่วคราว (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 13​ -​ 30 เมษายน 2563
ทั้งนี้เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้

#งานสื่อสารองค์กร มรส.