ประกาศ​มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​สุรา​ษฎร์ธานี

ประกาศ​มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​สุรา​ษฎร์ธานี
ตั้งเเต่วันที่​ 25 มีนาคม​ -​ 12​ เมษายน​ 2563​
ในการเข้า -​ ออกมหาวิทยาลัย​ให้ใช้ประตูหน้าอย่างเดียว

เครดิตรูป: งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี